ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Zařízení k montáži na DIN lištu

Kód Popis Typické využití Fotografie Koncová cena
SAP-M1T3D2-DIN
Jednofázový měřič a regulátor se třemi triakovými výstupy a dvěma detektory kontaktu na DIN lištu Tento měřič a regulátor spíná nebo reguluje jakékoliv jednofázové spotřebiče nebo okruhy přímo v rozvaděči. Typicky se jedná například o světelné a zásuvkové okruhy, kotle, pečící trouby, apod. Je vhodný tam, kde není využit trojnásobný spínač a měřič. Spínaná zařízení se zapojují přes pomocný stykač, regulovaná přes pomocné výkonové SSR relé. Tímto způsobem lze také spínat i trojfázová zařízení/okruhy nebo více zařízení/okruhů najednou.
Zařízení dále obsahuje dva aktivní detektory kontaktu, které lze využít například jako hlásiče změny tarifu nebo hlásiče jiného připojeného čidla.
Disponuje persistentní pamětí, která uchovává poslední stav a veškeré hodnoty i po případném výpadku napájení.
Používá optimalizovaný komunikační modul zaručující minimální vlastní spotřebu.
Lze použít i jako rozšiřující modul pro Power Balancer.
4.400,- Kč
SAP-PB1T3D2-DIN
Jednofázový Power Balancer - jednofázový optimalizér se třemi výstupy Zařízení zvyšující efektivitu FV nebo větrné elektrárny a udržující spotřebu elektřiny v definovaných limitech.
Použití zařízení je výhodné pro optimalizaci využití vlastní energie z elektrárny nebo pro omezování velikosti hlavního jističe u klasických elektroměrů.
Popis zařízení je zde.
4.900,- Kč
SAP-M3R3D2-DIN
Trojnásobný spínač a měřič s detekcí kontaktů na DIN lištu Tímto spínačem a měřičem je možné ovládat a měřit buď nezávisle na sobě jakákoliv tři jednofázová zařízení nebo jedno trojfázové. Například je možné ovládat sepnutím nebo pulsně varnou desku, kotel, zásuvkový okruh 400V, pečící troubu, apod.
Obsahuje ztrojené napájení, které umožňuje překlenout případný výpadek jedné nebo dvou fází, a obsahuje detektor kvality dodávky (tj. kontrolu správné výše vstupního napětí a správné frekvence).
Spínaná zařízení s hodnotami proudu nad 10A se zapojují přes pomocný stykač. Tímto způsobem lze také spínat i více zařízení/okruhů najednou než jen tři.
Zařízení dále obsahuje dva aktivní detektory kontaktu, které lze využít například jako hlásič změny tarifu, čítač pulsů z elektroměru (cejchované měření spotřeby) nebo hlásič jiného připojeného čidla.
Disponuje persistentní pamětí, která uchovává poslední stav a veškeré hodnoty i po případném výpadku napájení.
Používá optimalizovaný komunikační modul a bistabilní relé zaručující minimální vlastní spotřebu.
Lze použít i jako rozšiřující modul pro Power Balancer.
6.300,- Kč
SAP-M3T3D2-DIN
Trojnásobný regulátor a měřič s detekcí kontaktů na DIN lištu Tímto spínačem a měřičem je možné ovládat a měřit buď nezávisle na sobě jakákoliv tři jednofázová zařízení nebo jedno trojfázové. Například je možné regulopvat např. bojler.
Obsahuje ztrojené napájení, které umožňuje překlenout případný výpadek jedné nebo dvou fází, a obsahuje detektor kvality dodávky (tj. kontrolu správné výše vstupního napětí a správné frekvence).
Spínaná zařízení se zapojují přes pomocný stykač, regulovaná přes výkonové SSR relé. Tímto způsobem lze také spínat i více zařízení/okruhů najednou než jen tři.
Zařízení dále obsahuje dva aktivní detektory kontaktu, které lze využít například jako hlásič změny tarifu, čítač pulsů z elektroměru (cejchované měření spotřeby) nebo hlásič jiného připojeného čidla.
Disponuje persistentní pamětí, která uchovává poslední stav a veškeré hodnoty i po případném výpadku napájení.
Používá optimalizovaný komunikační modul zaručující minimální vlastní spotřebu.
Lze použít i jako rozšiřující modul pro Power Balancer.
6.300,- Kč
SAP-PB3T3D2-DIN
Trojfázový Power Balancer - optimalizér se třemi vstupy a výstupy Zařízení zvyšující efektivitu FV nebo větrné elektrárny a udržující spotřebu elektřiny v definovaných limitech.
Použití zařízení je výhodné pro optimalizaci využití vlastní energie z elektrárny nebo pro omezování velikosti hlavního jističe u klasických elektroměrů.
Softwarově zařízení lze režim zařízení nastavit pro součtování fází (u starších typů čtyřkvadrantových elektroměrů osazených cca do roku 2011) nebo vyhodnocování jednotlivých fázích u novějších typů čtyřkvadrantových elektroměrů (osazených cca od roku 2012). V prvním případě například stálý výkon na jedné fázi +1kW, na druhé -1kW a na třetí 0kW nebude do registrů 1.8.0 a 2.8.0 elektroměru načítat žádné hodnoty. V tomto případě například stálý výkon na jedné fázi +1kW, na druhé -1kW a na třetí 0kW po dobu jedné hodiny napočte do obou registrů 1.8.0 a 2.8.0 elektroměru 1kWh. Popis zařízení je zde.
6.900,- Kč
SP-REL8-DIN
Externí modul s osmi relé (10A) Toto zařízení se používá jako rozšiřující modul k jednotkám spotProcessor.
Zařízení je napájeno externím DC napětím 12V (ideálně nějakým spínaným zdrojem na DIN lištu). Výrobce udává max. jmenovité napětí 250 V a max. jmenovitý proud 10A, ale zařízení nemá CE známku (není certifikováno zkušebním ústavem) v EU. Zařízení je tak možné bezpečně používat například pro řízení stykačů 12/24V (napojených na shodný 12V zdroj, který napájí modul). Modul komunikuje s jednotkami spotProcessor přes port USB (protokoly MODBUS nebo AT příkazy).
1.420,- Kč

Všechny ceny jsou koncové bez DPH. Neobsahují případnou odbornou montáž nebo další vyžádané služby.