ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Řešení pro správce objektů, provozní ředitele ...

... a všechny, kdo chtějí snížit provozní náklady

S pomocí systému ENcontrol Vám můžeme pomoci rychle dosáhnout reálných úspor ve spotřebě energií. Pro správce objektů a podnikatele obvykle poskytujeme následující způsoby:

 • AUTOMATICKÉ HLÍDÁNÍ 1/4 HODINOVÝCH LIMITŮ a možnosti snížení rezervovaného příkonu v nasmlouvaných pásmech
 • SNÍŽENÍ HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE a snížení rezervovaného příkonu
 • IDENTIFIKACE MÍST POTENCIÁLNÍCH ÚSPOR
 • AUTOMATIZACE A PRŮBĚŽNÉ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY, ALERTY


Automatické hlídání 1/4 hodinových limitů a možnosti snížení rezervovaného příkonu v nasmlouvaných pásmech

S pomocí systému ENcontrol je možné nastavit takovou automatizaci, která umožní neustále hlídat celkový příkon objektu a při přiblížení k definovanému limitu celkového příkonu začít odepínat nebo regulovat definované spotřebiče podle zadaných parametrů a priorit tak, aby nebyl překročen nasmlouvaný limit celkového příkonu. Při opětovném vzdálení od limitu pak naopak opět definované spotřebiče připínat. Typickými spotřebiči, které se běžně odepínají, jsou tepelné spotřebiče jako třeba kotle, přímotopy, klimatizace, bojlery, mrazáky, apod.

Měření celkového příkonu je prováděno na vstupu objektu za elektroměrem. Díky bezdrátovému spojení pak ovládané spotřebiče mohou být umístěny kdekoliv v objektu, nemusí být nijak přímo drátově připojeny k měřícímu / řídícímu modulu.


Systém lze doplnit o centrální jednotku, která umožní trvalé ukládání měřených hodnot, vyhodnocování naměřených dat a automatické změny různých scénářů regulace. Správce si tak může definovat například jiné limity a priority pro letní měsíce a jiné pro zimní měsíce.

Snížení hodnoty hlavního jističe a snížení rezervovaného příkonu

Podobně jako u hlídání 1/4 hodinových limitů je možné s pomocí systému ENcontrol nastavit takovou automatizaci, která umožní neustále hlídat proud v jednotlivých fázích na vstupu objektu a při přiblížení k definovanému limitu začít odepínat nebo regulovat definované spotřebiče podle zadaných parametrů a priorit tak, aby hlavní jistič nevypadl. Při opětovném vzdálení od limitu pak naopak opět definované spotřebiče připínat. Typickými spotřebiči, které se běžně odepínají, jsou opět tepelné spotřebiče jako třeba kotle, přímotopy, klimatizace, bojlery, mrazáky, apod.

Měření celkového příkonu je prováděno na vstupu objektu za elektroměrem. Díky bezdrátovému spojení pak ovládané spotřebiče mohou být umístěny kdekoliv v objektu, nemusí být nijak přímo drátově připojeny k měřícímu / řídícímu modulu.

Systém lze opět doplnit o centrální jednotku, která umožní trvalé ukládání měřených hodnot, vyhodnocování naměřených dat a automatické změny různých scénářů regulace. Správce si tak opět může definovat například jiné priority pro letní měsíce a jiné pro zimní měsíce.


Identifikace míst potenciálních úspor

S pomocí systému ENcontrol Vám můžeme pomoci identifikovat místa, kde lze ušetřit, kolik a za jakých podmínek. Pomůžeme Vám stanovit a do jisté míry i naplnit taková opatření, která povedou ke snížení provozních nákladů. Umíme měřit a vyhodnocovat nejen elektrické veličiny, ale také spotřebu plynu, vody, páry nebo tepla.

Vzhledem k tomu, že systém ENcontrol je bezdrátový, je jeho nasazení velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu. Jediný zásah se provádí do elektrického rozvaděče, kam se montují měřicí členy systému. Po deinstalaci systému je objekt v identickém stavu, jako byl před instalací.


Jak probíhalo měření a co bylo jeho výsledkem u jednoho našeho zákazníka si můžete přečíst v krátké případové studii.

Co lze se systémem zjistit?

 • Zjištění skutečné spotřeby a jejího časového průběhu u konkrétních spotřebičů nebo jejich skupin
 • Odhalení míst, která jsou neefektivní, nalezení skrytých "žroutů" elektřiny, plynu, vody, páry
 • Omezení nebo eliminace zbytečné spotřeby plánovaným vypínáním nebo vypínáním v reakci na jiné události
 • Nalezení vzájemných závislostí spotřebičů
 • Sledování „energetického“ chování lidí v objektu
 • Získání podkladů pro rozúčtování energií podle skutečnosti

Častým doporučením u firemních zákazníků bývá změna neoptimálního osvětlení. V těchto případech většinou doporučujeme využívat moderní technologii MicroLED, která je ještě po něco úspornější než LED, ale má mnohem příjemnější světlo s výběrem z mnoha barev a teplot a záruku životnosti 50.000 hodin!

Při naší první návštěvě objektu se s Vámi podíváme na všechny významné spotřebiče. Určíme, které je vhodné měřit přímo, které nepřímo, které z rozvaděče a které v zásuvkách. U množiny typově shodných spotřebičů (např. více podobných PC) s Vámi stanovíme, kolik a které spotřebiče se konkrétně budou měřit.

Dbáme na to, aby při měření bylo použito pokud možno co nejméně měřících členů (efektivita měření), tyto členy byly umístěny do správných míst (účinnost měření), montáž a demontáž komponentů v rozvaděči byla rychlá a měli jsme dostatek vstupních dat pro provedení analýzy a vyhodnocení. Používáme technologii, která je velice přesná - měří s maximální nepřesností +/- 2%.

Automatizace a průběžné snižování spotřeby, alerty

S pomocí systému ENcontrol lze nastavit trvalou automatizaci, která klade důraz na dosahování úspor a neustále sleduje různé veličiny, zda se nachází v definovaných limitech. V případě, že určité sledované hodnoty nejsou v definovaných limitech, systém vykoná definované akce nebo uvědomí správce pomocí emailu, či SMS.


Co se obvykle automaticky řídí a sleduje?

 • Světelné okruhy na základě celkového příkonu nebo úrovně okolního osvětlení
 • Tepelné spotřebiče
 • Sleduje se spotřeba technologickcýh zařízení v plovoucích časových itervalech
 • Sledují se neelektrické veličiny typu teplota, intenzita osvětlení nebo vlhkost
 • Sleduje se aktivita čidel třetích stran typu detekce záplavy, kouře, pohybu, apod.

Mohlo by Vás zajímat

Nabízíme různá řešení pro různé potřeby. Jste někým z následujících lidí?

Řešení pro správce budov, provozní ředitele, ... Řešení pro domácnosti - byty a rodinné domy Řešení pro majitele chat a chalup Řešení pro provozovatele fotovoltaických a větrných elektráren

Kontakty

Mobil: +420 739 500 517
Email: info@encontrol.cz