ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Moderní osvětlovací technologie MicroLED

vláknové žárovky --> úsporné žárovky --> LED --> MicroLED

Technologie Microled je založena na světelných diodách (gallium nitrid LED, GaN), které jsou podobné barevným komerčním LED diodám v bílé, modré a zelené barvě. Microled jsou však umístěny v nových mikro-pixelově uspořádaných polích (tj. mnoho LED na malém prostoru). Tato hustá Microled pole umožňují vytvářet vysoce svítivé zobrazovací jednotky ve spektru od UV do viditelné části světla.

Příklady svítidel MicroLED

Oproti současným technologiím úsporných žárovek Microled neobsahují žádné plyny, startéry nebo tlumivky a jejich světelná charakteristika se časem a používáním nijak nemění. Na živostnost nemá vliv ani časté zapínání a vypínání. Oproti technologii LED se Microled vyznačuje vyšší svítivostí a větší barevnou škálou. Žádná jiná současná technologie nemůže také poskytnout záruku 50.000 hodin svícení.

U žárovek má teplá barva světla přímou souvislost s fyzikální teplotou žhaveného vlákna (měřeno v hodnotě kelvinu). Když se mění teplota žhaveného vlákna, pak se mění i světlo. Čím je nižší teplota žhaveného vlákna, tím teplejší a zlatavější se nám jeví světlo, zatímco při vyšších teplotách vlákna se světlo jeví studenější a namodralé. Technologie MirolLED má k dispozici velkou škálu možných barev světla a teplot světla od 2.300 K do 5.800 K.


Porovnání současných technologí osvětlení

Zde je k dispozici katalog svítidel výrobce MICROLED PLUS našeho partnera a výhradního distributora pro ČR KC ELEKTRO.