ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Řešení pro domácnosti

... a všechny, které zajímají úspory, pohodlí a bezpečnost

S pomocí systému ENcontrol Vám můžeme ve vašem bytě nebo domu pomoci:

 • SNÍŽIT HODNOTU HLAVNÍHO JISTIČE a snížit tak stálou platbu za rezervovaný příkon
 • IDENTIFIKACE MÍST POTENCIÁLNÍCH ÚSPOR
 • AUTOMATIZOVAT a průběžně snižovat spotřebu, zvyšovat pohodlí a bezpečnost


Snížení hodnoty hlavního jističe a snížení rezervovaného příkonu

S pomocí systému ENcontrol je možné nastavit takovou automatizaci, která umožní neustále hlídat proud v jednotlivých fázích na vstupu objektu a při přiblížení k definovanému limitu začít odepínat nebo regulovat definované spotřebiče podle zadaných parametrů a priorit tak, aby hlavní jistič nevypadl. Při opětovném vzdálení od limitu pak naopak opět definované spotřebiče připínat. Typickými spotřebiči, které se běžně odepínají, jsou tepelné spotřebiče jako třeba kotle, přímotopy, klimatizace, bojlery, mrazáky, apod.

Měření celkového příkonu je prováděno na vstupu bytu nebo domu za elektroměrem. Díky bezdrátovému spojení pak ovládané spotřebiče mohou být umístěny kdekoliv v objektu, nemusí být nijak přímo drátově připojeny k měřícímu / řídícímu modulu.


Systém lze doplnit o centrální jednotku, která umožní trvalé ukládání měřených hodnot, vyhodnocování naměřených dat a automatické změny různých scénářů regulace. Uživatel si tak může definovat například jiné priority pro všední dny a jiné pro víkend.


Identifikace míst potenciálních úspor

S pomocí systému ENcontrol Vám můžeme pomoci identifikovat místa, kde lze ušetřit, kolik a za jakých podmínek. Pomůžeme Vám stanovit a do jisté míry i naplnit taková opatření, která povedou ke snížení plateb za energie nákladů. Umíme měřit a vyhodnocovat nejen elektrické veličiny, ale také spotřebu plynu, vody nebo tepla.

Vzhledem k tomu, že systém ENcontrol je bezdrátový, je jeho nasazení velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu. Jediný zásah se provádí do elektrického rozvaděče, kam se montují měřicí členy systému. Po deinstalaci systému je objekt v identickém stavu, jako byl před instalací.


Co lze se systémem zjistit?

 • Zjištění skutečné spotřeby a jejího časového průběhu u konkrétních spotřebičů nebo jejich skupin
 • Odhalení míst, která jsou neefektivní, nalezení skrytých "žroutů" elektřiny, plynu a vody
 • Omezení nebo eliminace zbytečné spotřeby plánovaným vypínáním nebo vypínáním v reakci na jiné události
 • Nalezení vzájemných závislostí spotřebičů
 • Sledování „energetického“ chování lidí v objektu

Dbáme na to, aby při měření bylo použito pokud možno co nejméně měřících členů (efektivita měření), tyto členy byly umístěny do správných míst (účinnost měření), montáž a demontáž komponentů v rozvaděči byla rychlá a měli jsme dostatek vstupních dat pro provedení analýzy a vyhodnocení. Používáme technologii, která je velice přesná - měří s maximální nepřesností +/- 2%.

Automatizace a průběžné snižování spotřeby, alerty

S pomocí systému ENcontrol lze nastavit trvalou automatizaci, která klade důraz na dosahování úspor a neustále sleduje různé veličiny, zda se nachází v definovaných limitech. V případě, že určité sledované hodnoty nejsou v definovaných limitech, systém vykoná definované akce nebo uvědomí uživatele pomocí emailu, či SMS.


Co se obvykle automaticky řídí a sleduje?

 • Světelné okruhy na základě celkového příkonu nebo úrovně okolního osvětlení
 • Tepelné spotřebiče
 • Sleduje se spotřeba určitých zařízení v plovoucích časových itervalech
 • Sledují se neelektrické veličiny typu teplota, intenzita osvětlení nebo vlhkost
 • Sleduje se aktivita čidel třetích stran typu detekce kouře, pohybu, záplavy, apod.

Pohodlí

V oblasti pohodlí Vám může systém poskytnout automatizaci spínání a sledování Vašich zařízení. Můžete tak například:

 • Nahradit nepřesné mechanické a digitální spínací hodiny přesnými spínacími členy, které spínají v libovolném cyklu s různými nastavenými podmínkami a výjimkami velice přesně a nevadím jim případné výpadky dodávky elektřiny. Plánovat různé události
 • Nahradit těžko programovatelné termostaty, světloměry a vlhkoměry jednoduše programovatelnými členy, které pak mohou svými signály řídit vytápění, zavlažování, zatahování rolet, apod. Definovat různé reakce na signály z čidel
 • Na dálku přes mobil řídit a zjišťovat stav zařízení (například si před návratem z dovolené zapnout topení)
 • Dostávat na mobil různá upozornění na nestandardní stavy zařízení, jako třeba na výpadek proudu nebo příliš vysoká spotřeba
 • Řídit všechna zařízení a jejich nastavení z jednoho místa, třeba z PC nebo PDA

Úspory energií

V oblasti úspor energií Vám může systém poskytnout měření skutečné spotřeby vašich spotřebičů a na jeho základě Vám pomoci navrhnout či zrealizovat případné změny, které vedou ke snížení plateb ze elektřinu. Systémem lze:

 • Průběžně měřit skutečnou spotřebu spotřebičů a další elektrické veličiny jako je proud, napětí, apod. s přesností +/- 2%
 • Zobrazovat odběrové diagramy a charakteristické časové průběhy spotřeby a dalších elektrických veličin
 • Dostávat na mobil upozornění na nestandardní stavy, jako třeba na příliš vysokou nebo naopak nízkou spotřebu
 • Automatizovaně optimalizovat celkovou spotřebu domácnosti prostřednictvím zapínání a vypínání definovaných spotřebičů podle předem daných podmínek
 • Upozorňovat na případnou nekvalitu dodávky elektřiny a tedy situaci, kdy máte nárok na náhradu od dodavatele elektřiny

Bezpečnost

V oblasti bezpečnosti Vám může systém poskytnout různé možnosti reagování na různé signály z čidel. Lze tak například:

 • Připojit do systému detektory pohybu, kouře, magnetické kontakty, detektory tříštění skla, apod.
 • Připojit do systému sirény, zámky, apod.
 • Dostávat na mobil různá upozornění na signalizaci z určených čidel
 • Plánovat spínání zařízení k imitaci přítomnosti (například světla nebo rádio)
 • Mít možnost na dálku zkontrolovat, zda určitý potenciálně nebezpečný spotřebič je opravdu vypnutý (např. trouba nebo žehlička)
 • Připojit systém ke specializovanému zabezpečovacímu systému a rozšířit tak jeho možnosti

Mohlo by Vás zajímat

Nabízíme různá řešení pro různé potřeby. Jste někým z následujících lidí?

Řešení pro správce budov, provozní ředitele, ... Řešení pro domácnosti - byty a rodinné domy Řešení pro majitele chat a chalup Řešení pro provozovatele fotovoltaických a větrných elektráren

Kontakty

Mobil: +420 739 500 517
Email: info@encontrol.cz