ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

ENcontrol spotProcessor Unit PBS – Řízení podle spotových cen elektřiny

Jednotky spotProcessor Unit trvale stahují aktuální spotové ceny elektřiny podle nich na základě uživatelského nastavení ovládají připojené spotřebiče

Motivace

 • Odběr elektřiny podle tarifu spotových cen může ušetřit značné množství peněz. Samozřejmě při nevhodném řízení spotřeby naopak může způsobit finanční ztráty.
 • V případě, že objekt disponuje spotřebiči, které představují výzmaný objem elektřiny a lze je automatizovaně řídit, pak je objekt vhodným kandidátem pro odběr elektřiny podle spotových cen.
 • Minimalizace nákupu elektřiny při vysokých cenách tím, že se definované spotřebiče vypínají nebo regulují.
 • Maximalizace nákupu elektřiny při nízkých cenách tím, že se definované spotřebiče zapínají.
ENcontrol spotProcessor Unit PBS

Naše řešení

 • Průběžné stahování aktuálních spotových cen z internetu od OTE zajišťuje jednotka ENcontrol spotProcessor Unit.
 • Jednotku lze připojit k internetu přes WiFi nebo ethernet.
 • Spotřebiče lze řídit prostým zapínáním a vypínáním (pomocí reléového modulu) nebo plynulou regulací připojením zařízení MODBUS.
 • Ve spolupráci s firmou SolarControls je zajištěna kompatibilita s regulátory Wattrouter. S nimi jednotka komunikuje přs protokol MODBUS.
 • Nastavení a případné průběžné řízení probíhá ve webové aplikaci na běžném PC nebo mobiluTam se definují cenové limity a pravidla řízení.
 • Jednotky jsou postaveny na platformách Raspberry® nebo ALIX®. Dodávají se ve variantách WiFi nebo ethernet.

Prvky systému

 • Jádro systému řízení podle spotových cen představuje jednotka ENcontrol spotProcessor Unit. Toto zařízení průběžně stahuje z internetu aktuální spotové ceny elektřiny a podle svého nastavení a aktuální ceny spíná nebo reguluje připojené spotřebiče.
 • Sledování a ovládání je zajištěno ve webové aplikaci spotProcessor Web App běžící přímo v jednotce.
 • ENcontrol spotProcessor Unit existuje ve více základních variantách:
  • CJ-SPRZW-WIFI - Nejmenší Wifi jednotka vhodná pro základní řízení buď Wattrouteru nebo externího reléového modulu.
  • CJ-SPR3A-WIFI - Výkonná Wifi jednotka vhodná pro řízení více zařízení s mnoha definovanými podmínkami.
  • CJ-SPALIX-ETH - Ethernet jednotka vhodná pro řízení více zařízení s mnoha definovanými podmínkami.

Příručka ENcontrol spotProcessor Web App

Příručka programu ENcontrol spotProcessor

Příručka plné verze aplikace ENcontrol Application

Seznam variant a ceny